_DSC6218
_DSC7702
_DSC7840
04
7
08
18
33
4
25
34

PARTNERZY PROJEKTU

Czym jest Wirtualny Skansen Wsi Podkrakowskiej?

Nierozłącznym elementem pejzażu kulturowego, z całą pewnością doskonale z nim zintegrowanym, jest architektura. Spośród obiektów architektonicznych, do naszych czasów przetrwało niewiele. Tylko nieznaczna ilość, tych ocalałych, zachowała się w swej pierwotnej postaci. W krajobrazie skawińskich sołectw znajduje się wiele obiektów architektonicznych, będących świadectwami minionych czasów. Z każdym rokiem ubywa ich, a tylko nieliczne, jeśli w ogóle, znajdą swoje miejsce w istniejących skansenach. Dla zachowania pamięci o materialnym dziedzictwie podkrakowskich wsi utworzono cyfrowe repozytorium wiedzy, czyli Wirtualny Skansen Wsi Podkrakowskiej, w którym znajdują się fotografie i filmy poświęcone poszczególnym obiektom. Dostrzeganie walorów obiektów, znaczenia dla naszej, skawińskiej historii, oraz potrzeba zachowania jej dla przyszłych pokoleń nie pozostaje bez związku z poszanowaniem tradycji oraz zrozumieniem wartości kulturalnej.

Celem projektu jest zabezpieczanie i udostępnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zainteresowanie lokalnej społeczności dawnym budownictwem, zachowaniem dziedzictwa kulturowego i historycznego naszego terenu, budzenie szacunku dla dziedzictwa kultury lokalnej, pielęgnowanie go i wzmacnianie tożsamości kulturowej.

Do realizacji projektu zaangażowana jest młodzież licealna z Gminy Skawina. Zakłada się kontynuowanie działań w kolejnych latach, gdyż niniejsze zadanie obejmuje fazę wstępną.

KRZĘCIN

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Play Video

WOLA RADZISZOWSKA

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Play Video

WOLA RADZISZOWSKA

Izba Regionalna

Play Video

BUKÓW

Kapliczka Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem

Play Video

JURCZYCE

Kapliczka z figurą Chrystusa

Play Video

RADZISZÓW

Kapliczka Św. Floriana

Play Video

RADZISZÓW

Kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem

Play Video

RADZISZÓW

Kapliczka Matki Bożej Różańcowej

Play Video

WOLA RADZISZOWSKA

Kapliczka Matki Boskiej

Play Video

RADZISZÓW

Figura św Jana Nepomucena

Play Video

PROPOZYCJE WYCIECZEK

WARIANT TRASY -1-

Buków
Kapliczka z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem
Radziszów
Kapliczka Matki Bożej Różańcowej, Figura św. Jana Nepomucena, Kapliczka Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem, Kapliczka św. Floriana

WARIANT TRASY -2-

Radziszów
Kapliczka św. Floriana, Figura św. Jana Nepomucena, Kapliczka Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem
Wola Radziszowska
Kapliczka Matki Boskiej w Woli Radziszowskiej, Kościół w Woli Radziszowskiej, Izba w Woli Radziszowskiej

WARIANT TRASY -3-

Wola Radziszowska
Kościół w Woli Radziszowskiej, Izba w Woli Radziszowskiej, Kapliczka Matki Boskiej w Woli Radziszowskiej
Krzęcin
Kościół w Krzęcinie
Jurczyce
Kapliczka z figurą Chrystusa w Jurczycach

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU GMINY SKAWINA